TEFRİŞAT ALIM TEKLİF MEKTUBU

 

Faaliyet 3.6.j. Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için diğer girişimler kapsamında Cide İlçesinde faaliyette bulunan Cide Toplumsal Yaşamı Geliştirme Derneğine ofis tefrişat alımı

 

Faaliyet 3.6.j Tefrişat Alım Mektubu İlanı

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp