TEFRİŞAT ALIM TEKLİF MEKTUBU

Faaliyet 3.6.d. Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için diğer girişimler kapsamında Cide İlçesinde faaliyette bulunan Şehit Ayşe AYKAÇ Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Kulübü Derneğine tefrişat alımı

Faaliyet 3.6

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp