TEFRİŞAT ALIM MEKTUBU İLANI

Faaliyet 3.6.h. Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için diğer girişimler kapsamında Cide İlçesinde faaliyette bulunan Cide Belediye Spor Kulübü Derneğine tefrişat alımı

 

Faaliyet 3.6.h

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp