ENGELLERİ BİRLİKTE AŞARIZ – DADAY

2023 yılı yıllık uygulana planı içerisinde yer alan “Faaliyet 3.6.l Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için diğer girişimler kapsamında Cide İlçesinde dezavantajlı grup olan ve eğitim yaşında olan gençlerin ve engelli bireylerin sosyal…