Görünürlük ve Tanıtım Materyalleri Alımı Teklif İlanı

Faaliyet 3.6.b Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için görünürlük alım teklif ilanıdır.

 

Faaliyet 3.6.b Görünürlük Alımı

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp