CİDE YEG, TABİAT TURİZMİ SEMPOZYUMUNDA

Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nin 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Kastamonu Tabiat Turizmi Sempozyumuna “Tabandan Tavana Kalkınmada Yerel Eylem Grubu Dernekleri ve Bir Tabiat Çekiciliği Kırsal Turizm Yaklaşımları” konulu forumda Cide Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar KAPTAN katılım sağlayarak sunum gerçekleştirdi.

Başta Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı ve öğretim görevlileri olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp