CİDE TOPLUMSAL YAŞAMI GELİŞTİRME DERNEĞİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Cide Yerel Eylem Grubu Bölgesinde bulunan Cide Toplumsal Yaşamı Geliştirme Derneği ile Cide Yerel Eylem Grubu Derneği arasında Faaliyet 3.6.j toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK)  desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb. ) için diğer girişimler kapsamında  protokol imzalanmıştır. Protokol dahilinde Cide Toplumsal Yaşamı Geliştirme Derneğine ofis tefrişat alımı yapılacaktır. YEG bölgemize hayırlı olsun.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp