CİDE TOPLUMSAL YAŞAMI GELİŞTİRME DERNEĞİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Cide Yerel Eylem Grubu Bölgesinde bulunan Cide Toplumsal Yaşamı Geliştirme Derneği ile Cide Yerel Eylem Grubu Derneği arasında 2023 yılı yıllık uygulana planı içerisinde yer alan faaliyet 3.6.l Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için diğer girişimler kapsamında protokol imzalanmıştır. YEG bölgemize hayırlı olsun.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp