İlanlar

Tefrişat Alım Teklif Mektubu İlanı

Faaliyet 3.6.b Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (tefrişat, ekipman, donanım, teçhizat, tiyatro, sportif faaliyetler, el sanatları vb.) için diğer girişimler için ekipman – araç – gereç alım teklif ilanıdır.   Faaliyet 3.6.b Ekipman Alımı

Read article